Martyna Horęda

Pełniła funkcję zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Systemów w Ministerstwie Cyfryzacji. Jest doświadczonym praktykiem w zakresie budowy, wdrażania i rozwoju systemów informatycznych. Zajmowała kierownicze stanowiska w sektorze usług IT dla bankowości oraz usług pocztowych. W Ministerstwie Cyfryzacji od lutego 2017 r. odpowiadała m.in. za realizację projektów obejmujących elektroniczne doręczenia; jej głównym przedmiotem zainteresowań są procedury administracyjne dotyczące realizacji usług publicznych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji dotyczących prawnych aspektów informatyzacji administracji. Bardzo wysoko oceniana na dotychczasowych szkoleniach i konferencjach.

Szkolenia