Mity i fakty na temat dostępności cyfrowej dokumentów – wytyczne dla redaktorów i koordynatorów w administracji publicznej

Dostępne terminy

 • Termin 12 sierpień 2024 poniedziałek godz. 9.00-15.00
 • Miejsce Online
 • Cena 640 zł/os. cena promocyjna do 07.08.2024
  później 740 zł/os.
 • Prowadzący Izabela Mrochen

Opis szkolenia

17 kwietnia 2023 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Urzędnicy zetknęli się z wieloma sytuacjami związanymi z problematyką przygotowania dostępnych dokumentów cyfrowych. Brak dostępności dokumentów cyfrowych wynika często z daleko idącej nadinterpretacji przepisów. Postanowiliśmy przeanalizować najważniejsze z nich, pogrupować w logiczną całość i przygotować szkolenie tak, aby wyjaśnić standardy i dobre praktyki odnoszące się do przygotowania treści zawartych w dokumentach cyfrowych.

Udział w szkoleniu pozwoli na usystematyzowanie wiedzy z zakresu przygotowania formularzy, logicznej nawigacji w dokumentach, konwersji do formatu PDF oraz analizę praktyczną kodu źródłowego dokumentów. W trakcie szkolenia omówimy m.in.: fakty i mity dot. wyboru rodzaju, koloru i typu czcionki, układu tekstu, wykorzystania ujednoliconego systemu wyróżniania ważnych kwestii w tekstach, poprawnej nawigacji, poprawnie opisanych hiperłączy, tabeli i formularzy.

Szkolenie skierowane jest do koordynatorów ds. dostępności oraz wszystkich pracowników administracji publicznej, którzy odpowiadają za przygotowanie dokumentów w formie cyfrowej zgodnie z wymogami standardu WCAG.

Program szkolenia

1. Standardy dostępności:
a. Standard EN 301 549,
b. Dyrektywa 2016/2102,
c. Standard WCAG 2.0/2.1,
d. Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych z 4 kwietnia 2019 r.,
e. Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z 19 lipca 2019 r.

2. Wprowadzenie do zasad typografii:
a. zasady kompozycji tekstu,
b. podstawowe elementy (skład tekstu),
c. czcionki (krój, wielkość, typ),
d. akapity (wyrównanie tekstu, długość, interlinia),
e. układ kolumnowy (poprawny podział),
f. poprawny dobór kolorów (kontrast elementów tekstowych i graficznych),
g. wyróżnianie elementów w tekście.

3. Poprawna nawigacja w dokumentach cyfrowych:
a. nagłówki (tytuły i śródtytuły),
b. listy (uporządkowane i nieuporządkowane),
c. formularze,
d. znaki ukryte a praca czytnika ekranu,
e. poprawne dodawanie tabel.

4. Bariery dla użytkowników dokumentów cyfrowych:
a. dobre praktyki w kompozycji tekstu,
b. dysleksja a wybór czcionki,
c. język prosty (czytelność i zrozumiałość treści),
d. przykłady dokumentów udostępnianych w różnych działach administracji publicznej.

5. Dokumenty w formacie PDF:
a. sprawdzanie zawartości dokumentu z wykorzystaniem narzędzia ułatwienia dostępu,
b. zasady konwersji do formatu PDF,
c. interpretacja znaczników,
d. wykorzystanie dostępnych do sprawdzania dostępności dokumentu w formacie PDF.

6. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

  Termin szkolenia Osoba zgłaszająca
  Osoby zgłaszane
  Zwolnienie z VAT

  Do ceny nie doliczymy podatku VAT w przypadku oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Podsumowanie kosztów
  Dane odbiorcy
  Dane nabywcy
  Uwagi

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.